Monday, December 26, 2016

0
Đào Hoa có nghĩa là hoa Đào, một loại hoa có màu sắc rực rỡ Hồng Loan Hồng có nghĩa là màu hồng, cùng có nghĩa là đẹp đẽ, nhộn nhịp, vui ...

Thursday, December 15, 2016

0
Người xưa nói: “Thiên hạ không ai là không có cha mẹ”, nhưng câu nói này lại không hoàn toàn đúng với cậu bé dưới đây. Tháng 2 vừa qua, tr...

Tuesday, December 13, 2016

0
Hành của Tuần & Triệt Có người cho rằng Tuần và Triệt không có hành gì hết. Có người cho Tuần là Hỏa và Triệt là Kim. Chỉ có một đi...

Monday, December 5, 2016

0
1. Gốc  đại hạn trong tử vi   Yếu tố làm cho các tiểu hạn trung nhau thành ra khác biệt nhiều là do gốc đại hạn thay đổi, vì khi đoán ti...

Friday, December 2, 2016

2
HAI SAO CÔ THẦN, QUẢ TÚ Cô Quả tại Mệnh, Thân Bình thường nếu hai sao này chiếu Mệnh Thân thì đúng như các sách tử-vi đã ghi, nghĩa ...