Showing posts with label tử vi nghiệm lý. Show all posts
Showing posts with label tử vi nghiệm lý. Show all posts

Monday, September 18, 2017

0
BÀN VỀ  THÁI ÂM   HÓA KỴ * Khi nghiên cứu về Tử Vi, hẳn bạn đọc sẽ có nhiều thắc mắc về thuật ngữ “ Thái Âm hóa Kỵ ”. N...

Monday, July 3, 2017

1
1. Tử Vi: Tử vi mặt đỏ, lưng dầy Tính tình trung hậu, người dầy phương viên Mệnh an Ngọ, song tuyền phú quý Tuổi Giáp, Đinh duy chỉ hai...