Showing posts with label Kiến thức tử vi. Show all posts
Showing posts with label Kiến thức tử vi. Show all posts

Friday, March 24, 2017

0
Cái lý của Thiên Không mà chúng ta biết ngày hôm nay rất có thể là một phát triển độc lập sau này của Việt phái. Nếu thế thì đây là một ...

Friday, December 30, 2016

1
HOÁ LỘC  Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Lộc là âm thổ, hóa khí là Tài lộc, chưởng quản phúc đức chủ về tài lộc, thọ, lại chủ về duyên...

Monday, December 26, 2016

0
Đào Hoa có nghĩa là hoa Đào, một loại hoa có màu sắc rực rỡ Hồng Loan Hồng có nghĩa là màu hồng, cùng có nghĩa là đẹp đẽ, nhộn nhịp, vui ...

Tuesday, December 13, 2016

0
Hành của Tuần & Triệt Có người cho rằng Tuần và Triệt không có hành gì hết. Có người cho Tuần là Hỏa và Triệt là Kim. Chỉ có một đi...