Showing posts with label Kiến thức tử vi. Show all posts
Showing posts with label Kiến thức tử vi. Show all posts

Tuesday, December 13, 2016

0
Hành của Tuần & Triệt Có người cho rằng Tuần và Triệt không có hành gì hết. Có người cho Tuần là Hỏa và Triệt là Kim. Chỉ có một đi...

Monday, December 5, 2016

0
1. Gốc  đại hạn trong tử vi   Yếu tố làm cho các tiểu hạn trung nhau thành ra khác biệt nhiều là do gốc đại hạn thay đổi, vì khi đoán ti...

Friday, December 2, 2016

3
HAI SAO CÔ THẦN, QUẢ TÚ Cô Quả tại Mệnh, Thân Bình thường nếu hai sao này chiếu Mệnh Thân thì đúng như các sách tử-vi đã ghi, nghĩa ...

Friday, November 25, 2016

0
Lá số tử vi là gì? Vấn đề 1. Vì sao gọi là lá số Tử vi , sao không gọi là lá số Thái Dương , Thái Âm ,...., hay bất kỳ ngôi sao nà...

Thursday, November 24, 2016

0
Phương Vị: Bắc Đẩu Tinh Tính: Âm Hành: Thủy Loại: Hung Tinh, Dâm Tinh Tên gọi tắt thường gặp: ...

0
Hồi tôi mới lập gia đình tôi có đi coi một thầy Tử vi ở Sài gòn. Khi đoán đến cung Thê của tôi, thầy đó tả hình dáng của vợ tôi đúng y n...

Saturday, November 19, 2016

1
Không Kiếp là hai hung tinh hàng đầu trong tử vi, đóng đâu xấu đó, ai cũng muốn tránh. Ngay cả khi đắc địa cũng chưa chắc đã tốt, kinh ng...