Showing posts with label Kiến thức tử vi. Show all posts
Showing posts with label Kiến thức tử vi. Show all posts

Wednesday, November 8, 2017

0
CÁCH ĐA PHU QUA LÁ SỐ TỬ VI Xem người phụ nữ có số đa phu hay không thì cung quan trọng nhất cần được khảo cứu là cung Phu Thê. Tuy nh...

Thursday, September 28, 2017

0
MẪU NGƯỜI THÂN CƯ PHÚC ĐỨC Những người sinh vào giờ Sửu (1am đến 3am) và những người sinh vào giờ Mùi (1pm đến 3pm) đều có số Thân cư ...

Wednesday, September 27, 2017

0
MẪU NGƯỜI THÂN CƯ PHU/THÊ Dù trong thời đại nào, dù phương Đông hay phương Tây thì gia đình vẫn luôn luôn là nền tảng của xã hội. Trong...

Monday, September 18, 2017

0
BÀN VỀ  THÁI ÂM   HÓA KỴ * Khi nghiên cứu về Tử Vi, hẳn bạn đọc sẽ có nhiều thắc mắc về thuật ngữ “ Thái Âm hóa Kỵ ”. N...

Monday, July 3, 2017

1
1. Tử Vi: Tử vi mặt đỏ, lưng dầy Tính tình trung hậu, người dầy phương viên Mệnh an Ngọ, song tuyền phú quý Tuổi Giáp, Đinh duy chỉ hai...