Monday, July 3, 2017

Các câu phú trong tử vi

1

1. Tử Vi:
Tử vi mặt đỏ, lưng dầy
Tính tình trung hậu, người dầy phương viên
Mệnh an Ngọ, song tuyền phú quý
Tuổi Giáp, Đinh duy chỉ hai người
Tử vi toạ thủ cửa trời
Nếu vô Sát Tấu, một đời công khanh
Vận suy, hạn nhược chẳng lành
Được sao Tử đóng bên mình giải hung
Tử, Tang, Tả, Hữu hội trung
Có người con gái lộn chống tìm ra.
2. Thiên Cơ:
Sao Thiên Cơ đồng cung Quyền, Kỵ
Tổi Tuất, Thìn, túc trí cơ mưu
Thông minh, biến hoá đủ chiều
Cự, Cơ, Tý, Ngọ mỹ miều lắm thay
Tuổi Đinh, tuổi Quý mới hay
Thạch Trung Ẩn Ngọc, cách này trời ban
Những người tuổi Bính, tuổi Tân
Cự, Cơ, Mão, Dậu thập phần giàu sang
Lâu đài gấm vóc thênh thang
Xum xuê hoa lá, đầy dương bạc tiền
Cự Cơ Tuần Triệt tại Điền
Tư cơ cha mẹ không truyền cho con
Cơ, Lương, Thái Tuế, Tang Môn
Lâm vào chón hãm, cành con chớ trèo
Cự ngộ Hổ, chó đá chầu
Ngộ Dương Đà, có thạch đầu tại gia
Thiên Cơ, Bạch Hổ mà gia
Tang Mông, Điếu Khách, là sa hoàng tuyền.
3. Thái Dương:
Thái Dương chủ Quan lộc tinh
Ngọ cung, Hoả mệnh quang vinh nhất đời
Địch quốc chi phú là người
Tranh quyền chi vị nết thời khó thương
Cư cung Mão Lương, Xương, Lộc hội
Tuổi Tuất, Thìn cách tốt vinh xương
Chính là Nhật xuất phù tang
Giữ ngôi tể tướng quyền sang nhất triều
Dần đến Ngọ là chiều cát vượng
Trí thông minh, hình tướng gọn gàng
Ở ăn tuơm tất đoàng hoàng
Chuộng điều phước thiện, tránh đường vô liêm
Canh niên, Mão vị không hiềm
Tuổi Nhâm, cung Ngọ quý quyền hanh thông
Thái Dương, Hợi địa vất dung
Từ Dầu tới Sửu nghịch dòng chẳng hay
Dương, Đà, Không, Kiếp ăm mày
Mua phiền chuộc não lo ngày lo đêm
Thiết bi hãm sắc, tính hèn
Dương, Đà ngộ Kỵ, mắt phiền kém tươi
Gia nhân sạ khứ, sạ hồi
Bởi sao Nhật Nguyệt hãm ngồi Nô cung
Thiên Tài ngộ Nhật bất trung
Tình tình nhâng nháo, để dưng Phật Thần.
4. Vũ Khúc:
Vũ Khúc là sao Kim hình
Vóc người nho nhỏ, tính tình thanh cao
Chí cương chí nghị, anh hào
Khoan dung đại lượng lược thao gồm tài
Mệnh Sửu, Mùi đồng hai Văn, Vũ
Tuổi thổ phùng Thai, Toạ tam phương
Binh quyền vạn lý nghênh ngang
Anh hùng danh trấn chư bang một nhà
Ai người tuổi Thổ, Kim hoặc Mộc
Gặp Tham Lang, Vũ Khúc đồng liêu
Van mô, vũ lược kiêm ưu
Mộ trung Thai Toạ, cách siêu mọi người
5. Thiên Đồng:
Thiên Đồng Mắt lớn lưng dầy
Vóc người mập mạp, diện đầy phương viên
Tâm cao chí đại nhưng hiền
Không cao ngạo, dẫu bút nghiên thực tài
Đãn hiềm Đà, Kỳ lâm lai
Mắt lươn ti hí, lại hay ngồi đồng
Cùng Kình Dương toạ Ngọ cung
Với sao Phượng, Giải anh hùng một phương
Dần Thân cung, Đồng Lương đắc cách
Giáp, Tân, Canh Thủ bạch thành gia
Thiên Lương, Nguyệt Đức chiếu kề
Một là đạo sĩ, hai là tăng nhân
Với những người tuổi Thân, Thìn, Tý
Cách Đồng Lương Cơ Nguyệt tạo nên
Quan sang, lộc trọng vững bền
Cửa nàh cao rộng, bác tiền đầy kho.
6. Liêm Trinh:
Liêm Trinh hoả vượng thân tràng
Lộ hầu, lộ nhãn, mắt vàng mày thưa
Cư Thân, Mệnh hoá Đào Hoa
Ăn chơi, phóng đãng, xa hoa khác người
Hãm cung đóng tại Sửu, Mùi
Riêng hợp tuổi Bính thành người giầu sang
Cùng Tướng, Lộc hội tam phương
Quyền cao, lộc trọng, phong quan mọi đàng
Dần Thân với Khúc, Xương đồng củng
Văn đã hay, võ cũng đồng tài
Anh hùng cái thế trong đời
Liêm Tham Tỵ Hợi, gặp thời huyền tu
7. Thái Âm:
Mệnh Thân có Thái Âm toạ chủ
Hợi cung, người mệnh Thuỷ, Mộc, Kim
Các là Nguyệt Lãng Thiên Môn
Tư cơ đồ sộ, quyền môn chói loà
Âm hội Lộc, Quyền, Khoa cư Tý
Tuổi Quý, Nhâm, phú hiểm trăm phần
Thiên Lương, Nguyệt diệu, dâm bần
Ngộ Dương, Đà phải thương thân, tán tài
Hội Tả, Hữu, Lộc Tồn, Vũ Khúc
Cách riêng cho những bặc phú ông
Thái Âm ngộ Kỵ, Hình đồng
Mắt mờ, có tật, bằng không mù loà
8. Tham Lang:
Tham Lang biến khả thành Đào
Mệnh Tham Sinh Vượng ssống lâu hơn người
Tham Linh Hoả an bài Tứ Mộ
Ngôi công hầu triệu phú gia tư
Tham Lang ác sát đồng cư
Cẩu thân thử thiết nghề tư chính nòi
Tham với Tả, Hữu, Khôi, Việt hội
Mộc sinh nhân thầy bói lừng danh
Tham Lang, Vũ Khúc đồng hành
Mệnh cư Mùi, Sửu tất thành phú thương
Tham nhàn, hội Văn Xương, Văn Khúc
Chính thực chàng đại dóc ba hoa
Cư Hợi, Tý, ngộ Dương Đà
Cuộc đời phiếm thuỷ đào hoa bồng bềnh
Hai tù tinh Tham, Liêm Tỵ, Hợi
Ngộ Triệt, Tuần phản hữu kỳ công
Tham Hoả miếu, cách phú ông
Tham Linh tịnh thủ Tướng hùng vang danh.
9. Cự Môn:
Thân Mệnh, Cự Môn, Tý, Ngọ chuẩn
Phùng Triệt Tuần Ngọc ẩn thạch trung
Cách này phú quý vô song
Cự phùng Quyền, Lộc cũng đồng vinh xương
Cự, Đà, Tấu, Tuế một đoàn
Tháng ngày chầu chực công môn miệt mài
Cự Môn, Thìn, Tuất hai nơi
Đầu đình, góc chợ những người ngụ cư
Duy tuổi Tân phản vi phú quý
Vì Cự Môn phương vị Tốn, Tân
Sao Cự Nhật cung Dần, Thân
Ngộ Quyền, ngộ Phượng phong vân gặp thì
Ngành Tư Pháp luật sư cãi giỏi
Mệnh Cự Môn hội với Tuế, Hình
Ai người miệng kín như bình
Thái Tuế, Việt, Kỵ song hành Cự Môn.
10. Thiên Tướng:
Tướng Ấn chính vị Công Hầu
Binh, Hình, Lộc, Mã hội chầu Mệnh Viên
Cung Thìn, Tuất, Mệnh an Tướng thủ
Quan Lộc cung vượng khí công danh
Thiên Tướng chẳng kỵ Sát tinh
Chỉ hiềm Tuần, Triệt đầu mình phân hai
Thiên Tướng là mặt con người
Hương trời sắc nước mệnh ai Tướng, Hồng
Đãn hiềm lấn át quyền chồng
Tướng, Phục, Hình, Kỵ bóng đồng tốn hao
Tướng và Khúc hội Đào, Mộc, Cái
Sắc khuynh thành, chết nỗi dâm bôn.
11. Thiên Lương:
Thiên Lương mộc chủ Thọ tinh
Đóng cung Thân, Tuất, Thìn, Dần mới hay
Nữ lưu thủ mệnh phúc dầy
Hao, Hình, Kiếp, Sát một bầy tai ương
Mệnh cung Ngọ thượng Thiên Lương
Tuổi Đinh, Kỷ, Quý quyền sang nhất triều
Hội Thất Sát, Song Hao tại Tỵ
Phải đề phòng hiểm hoạ đao thương
Ngộ Trì soi bóng đài gương
Vị công hầu, hội Văn Xương một nhà
Tuổi hoa nở, đăng khoa cao chiếm
Bởi Thiên Lương thủ mệnh Tý cung
Xương Lộc hộ Nhật chiếu xung
Đè đầu sĩ tử, văn hùng nhất danh.
12. Thất sát:
Thất Sát thuộc Kim ưng đới Hoả
Đóng Dần, Thân miếu địa an bài
Giáp, Canh, Đinh, Kỷ bốn người
Danh cao, lộc trọng một đời vinh xương
Sát, Xương, Khúc tứ phương cùng phục
Tổi Mão, Thân thọ phúc song toàn
Tốn cung Sát, Tử đồng ban
Đề Huề Bảo Kiếm võ quyền kinh uy
Ai người Lộ thượng mai thi
Vì sao Liêm, Sát đồng cung Sửu Mùi
Ai người trận địa thây vùi
Vì sao Kình, Sát đứng ngồi Ngọ cung
Sát tuyệt địa Đà, Dương xung chiếu
Thầy Nhan Hồi yểu chết than ôi
Nữ mệnh Sát, Ngọ, Tý ngồi
Ngộ Riêu, Kiếp phải lệ rơi vì tình.
13. Phá Quân:
Phá Quân thuộc Thuỷ, Hao tinh
Hào hùng, phúc hậu gian manh tuyệt vời
Tuổi Canh, Quý Phá ngồi Ngọ, Tý
An Mệnh viên Miếu vị anh tinh
Anh hùng cái thế, tranh vanh
Cùng Vũ, Tỵ Hợi đóng thành tây tan
Phải chờ tới vãn niên mới khá
Đồng Khốc Hư Tịch thủ xưng hùng
Giang sơng một kiếm vẫy vùng
Miệng cười rộn rã nhưng lòng vẫn nghi
Đã táo bạo, còn ưa lịnh bốc
Phá, Tham cùng Mã, Lộc dâm lang
Hoả, Hao ngộ Phá tai ương
Phá Quân, Linh Hoả muôn phương dãi dầu
Kình đồng Phá lại chiều Phụ Bật
Mão Dậu cung là đất nghịch thường
Hoàng Sào lâm loạn trào cương
Nhân dân đồ thám, thực phường bất nhân
Trai bất nhân, Phá Quân Thìn Tuất
Ngộ Khoa, Tuần phản ác vi lương
Tuổi Mậu, Quý lắm bạc vàng
Hoạnh tài bộc phát giàu sang một đời.
(Bản của tôi thiếu sao Thiên Phủ, bạn nào có post lên cho diễn đàn)
_____________________________
CÁC SAO PHỤ TINH
1. Văn Xương:
Sao Xương, Khúc chủ văn chương
Đồn lâm Thìn, Tuất chi hương tuyệt vời
Miên nhi bất tú Nhan Hồi
Văn Xương ngộ Kỵ một đời tài hoa.
2. Văn Khúc:
Văn Khúc chủ văn chương thuộc thuỷ
Mệnh, Thân lâm nhị mộ Tuất Thìn
Phùng Khoa, Tuế với Hoá Quyền
Văn chương hùng biện hoàn toàn giỏi giang
Ví cùng Vũ Khúc đồng hương
Tướng kiêm văn võ, vinh quang một đời.
3. Tả Phụ:
Tả Phụ là sao phù trì
Tả, Hữu thủ Mệnh, là đi phương ngoài
Gặp Tả, Hữu, Thân thủ đúng cách
Ngôi công hầu hiển hách một đời
Mộ cung Tả, Hữu đồng lai
Thăng quan tiến chức một đời hiển vinh.
4. Hữu Bật:
Phụ, Bật ngộ Thái Âm nhàn
Chuyên làm bà đỡ, gúp đàn sơ sinh
Phụ Bật, Khúc, Tướng đồng viên
Thầy lang, Bác sĩ danh truyền lương y.
5. Thiên Khôi - Thiên Việt:
Khôi, Lương Thanh, Việt, Cái, Hồng
Trai cận cửu trùng, gái tác cung phi
Hồng, Khôi, Xương, Tấu đề huề
Sân rồng, bảng hổ danh đề một hai
Khoa, Quyền, Lộc, Mã, Việt, Khôi
Công thành danh toại, một đời hiển vinh.
6. Thiên Mã:
Mệnh cung trung đóng sao Thiên Mã
Tại Dần cung gọi mã Trạng Nguyên
Tể tướng Mã, Thân cung an
Ô Truy Ngự Sử, Hợi nhàn Mã lâm
Phù thi Mã, Hình xâm Mã vị
Xích thố Mã, cung Tỵ Mã ngồi
Mã, Đà triết túc què rồi
Giao trì Lộc, Mã tiền tài đầy kho.
7. Lộc Tồn:
Mệnh có Lộc Tồn, Phá, Không
Cát biện phản biến vi hung tức thời
Uyên ương Lộc hội tốt vời
Công danh hiển hách một đời giầu sang
Song Lộc thủ Mệnh quyền chuyên
Lộc đảo, Mã đảo hết phiền lại lo.
8. Kinh Dương:
Kình Dương Thìn Tuất Sửu Mùi
Tam phương cát chiếu một đời giầu sang
Mệnh viên Ngọ, toạ Kình Dương
Mã đầu đới kiếm biên cương trị vì.
9. Đà La:
Đà La bản tính chẳng lành
Dần, Thân, Tỵ, Hợi đồng hành vượng cung
Đà La hãm địa tối hung
Cuộc đời cơ cực,k hình bồng độ thân.
10. Hoả Tinh:
Hoả Tinh lửa đốt tứ bề
Tỵ, Ngọ, Dần, Mão đề huề vượng cung
Hoả cư Hợi, ngộ Tuyệt đồng
Tham, Hình cũng hội, lẫy lừng uy danh
Hoả Tinh Điền Trạch độc hành
Của nhà tiền bạc tan tành ra tro.
11. Linh Tinh:
Linh tinh là điện lửa trời
Tý, Ngọ, miếu đại, hãm thời Dậu, Thân
Linh Tinh, Thiên Việt ở gần
Gió mưa sấm sét phải cần tránh xa
Kẻo mà sét đánh oan gia.
12. Hoá Lộc:
Hoá Lộc thủ Mệnh cung
Tý, Ngọ, Mão, Dậu là vùng tốt tươi
Lộc Tồn, Hoá lộc sánh vai
Chẳng bằng củng chiếu, đông Đoài song phương.
13. Hoá Quyền:
Hoá Quyền chủ thế anh hùng
Dần, Mão,Tý, Hợi là cung miếu đường
Quyền hội Thất Sát, Cự Môn
Công danh hiển hách, quyền tôn nhất Triều.
14. Hoá Khoa:
Hoá Khoa chủ văn chương thi cử
Hợi, Dần, Thân, Tỵ thủ Mệnh cung
Công danh khoa bảng hanh thông
Khoa tinh vị tướng giải hung tuyệt vời.
15. Hoá Kỵ:
Hoá Kỵ sao chính Kế Đô
Âm trầm, cơ sảo mưu đồ cạnh tranh
Hoá Kỵ hội với Quyền tinh
Đường mây nhờ ở cơ mưu tuyệt vời
Hợi, Tý, Dần, Mão, Dậu, Thân
Sáu cung vượng đại Kỵ tinh an bài.
16. Thiên Không:
Hạng Võ anh hùng ngộ Thiên Không táng quốc
Thạch Sùng hào phú, phùng Địa Kiếp vong gia
Thiên Không hội với Đào Hoa
Cầm kỳ, thi hoạ tài ba tuyệt vời
Cơ mưu quyền biến hơn người
Ngàn năm bạc mệnh là đời tài hoa.
17. Địa Kiếp:
Địa Kiếp là tốt hung thần
Đóng đâu hại đó, là phần hiểm nguy
Hai cung Tỵ, Hợi miếu vì
Hoạnh phát, hoạnh phá tựa thì sấm ran.
18. Thiên Hình:
Cung Dậu có Tuế ngộ Hình
Tai sinh, hoạ chí mà mình chẳng hay
Thiên Hình, Dương nhận cả hai
Hội cùng Kiếp Sát nay mai vào tù
Đến già chẳng có con thơ
Bởi Hình Sát, Hổ ngồi toà Tử cung
Hình lâm Quan lộc, Cự Đồng
Võ nghiệp tiến phát, đền rồng chầu vua.
19. Thiên Riêu:
Thiên Riêu phóng đáng ngao du
Quái tinh khi tỏ, khi mờ dâm phong
Hình Riêu phận gái long đong
Ví chẳng lộn chồng, ắt cũng phản phu
Thiên Riêu, Long, Phượng một nhà
Thiên hương quốc sắc, nõn nà giai nhân.
20. Thiên Khốc-Thiên Hư:
Khốc, Hư Tý, Ngọ cung Mệnh thủ
Hội Mã, Hình nghiệp võ hiển dương
Khốc, Hư hội với Kình Dương
Hữu sinh vô dưỡng, ngộ Tang mất người
Hậu thành, tiên trở trong đời
Bởi sao Hư, Khốc cùng ngồi Mệnh viên.
21. Hồng Loan:
Sao Hồng Loan hội cung Tử, Phủ
Gái chính chuyên, thục nữ ngàn xưa
Hồng Long ngộ Kỵ cung Phu
Gái ngồi quạt mồ, lòng dạ xốn xao
Hồng Cơ, Tấu, Vũ, Hỷ, Đào
Câu ca, điệu vũ nghề nào cũng tinh.
22. Thiên Hỷ:
Sao Thiên Hỷ, chủ mừng vui
Thiên Hỷ thủ mệnh, mệng cười có duyên
Hỷ Thần, Thiên Hỷ, Hồng Loan
Ba sao đem lại hân hoan trong đời.
23. Tham Thai - Bat Toạ:
Giáp Bát Tạo, giáp Tam Thai
Thiếu niên sớm dự lâu đài nghêng ngang
Hoả, Linh, Kình, Tấu đồng ban
Tung hoành bút phượng trong làng văn nhân
Bút hoa vùng vẫy phòng văn
Tài riêng thiên phú người, Tân, Tốn, Đoài
Cần Hợi ngoạ bút vẽ vời
Mão, Dậu bùa ấn, bút người Pháp sư.
24. Long Trì-Phượng Các:
Long Trì, Phượng Các hai sao
Cung Mùi, cung Sửu đóng vào vượng thay
Riêu, Hỷ, Khốc rồng bay gặp hội
Chốn thi đình danh vọi vọi cao
Cái cùng Long, Phượng, Hồng, Đào
Chủ quyền nội tướng, anh hào hàng hai
Phượng Long giáp Mệnh có tài
Trước sau vinh hiển ra ngoài lợi danh.
25. Ân Quang-Thiên Quý:
Mệnh Thiên Quý chẳng phùng Không sứ
Hội Khoa, Xương sĩ tử nể vì
Thông minh tài học ai bì
Lọng vàng, ngựa tía cờ khoe rợp trời.
26. Cô Thần:
Cô Thần, Quả Tú hai sao
Thiết thân chẳng có bạn nào với ai
Tử Tức mà ngộ cả hai
Gian truân vất vả về hài nhi sinh.
27. Quả Tú:
Quả Tú mà ngộ Thiên Hình
Tuổi già đầu bạc một mình không con
Chữ rằng: "Hoạ phúc vô môn"
Tam phương cát chiếu có con muộn màng.
28. Phi Liêm:
Phi Liêm ngộ Hoả, Linh, Hình, Việt
Thành đạn tên bắn giết hại thay
Phi Liêm hội Mã, hổ bay
Công thành danh toại, rồng mây gặp thời.
29. Thai Phụ-Phong Cáo:
Thai Phụ, Phong Cáo Khoa tinh ngộ
Bước công danh mở rộng đường mây
Cát tinh hội với Cáo, Thai
Công danh thẳng tiến lâu đài nghênh ngang.
30. Hoa Cái:
Khôi, Lương, Thanh, Việt, Cái, Hồng
Trai cận cửu trùng, gái tác cung phi
Hoá Quyền, Hoa Cái hội về
Cùng Hổ, Long, Phượng quyền uy hơn đời.
31. Đại Hao- Tiểu Hao:
Song Hao thuộc thuỷ đại hà
Mão, Dậu thủ mệnh, chính là miếu cung
Cách là: "Chúng Thuỷ Triều Đông"
Phát tài, phát lộc vào không bến bờ
Tham Lang ngộ Hao một nhà
Cầm vàng nhịn đói, lệ hoà miếng ăn.
32. Thiên Đức:
Thiên Nguyệt Đức ngộ Đào Hồng
Trai lấy vợ đẹp gái chồng giầu sang
Thiên Nguyệt Đức tạo chiếu phương
Cùng là quan phúc trừ hung cứu người.
33. Thanh Long:
Thanh Long Mệnh, Phúc, Thân toạ thủ
Tại Thìn cung, mệnh Thổ Âm Nam
Hoạ Kỵ chiếu hợp tam phương
Tuổi Đinh, tuổi Kỷ toại đường công danh.
Author Image

About shinhwwa
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

1 comment: