Saturday, November 5, 2016

Luận bàn về cặp sao Ân Quang - Thiên Quý

0
Ân Quang - Thiên Quý - Ngôi sao che chở của Trời Phật và ngăn chặn con người làm điều ác

Trong Tử vi có 2 ngôi sao rất đặc biệt, nó nằm ở đâu thì giáng phúc cho cung đó (cho lĩnh vực đó) của đương số. Bất kỳ ai cũng có 2 ngôi sao này, chỉ có điều nó nằm ở đâu trong 12 cung của lá số và nó có nằm ở vị trí đắc địa hay không hay chỉ là vị trí bình thường.

Khi nhìn vào một lá số nếu ta thấy 1 trong 2 sao, hoặc cả 2 sao Ân Quang và Thiên Quý nằm ở một trong 2 cung là cung Thân hoặc cung Di của đương số, ta có thể dám xác quyết rằng đương số là người không làm (hoặc không dám làm) điều ác đối với người khác. Điều ác ở đây có thể tạm định nghĩa là bất cứ hành động nào mang lại lợi ích cho bản thân mà làm tổn hại đến người khác.


Vì sao lại là 2 cung Thân và Di mà không phải là các cung khác (Mệnh, Quan, vv...)? Vì cung Thân và cung Di nói lên cách cư xử của đương số với người khác.

Có 2 sao này, hay có 1 trong 2 sao này trấn đóng ở cung Thân hoặc cung Di của đương số, thì ta có thể kết luận là có một rào cản cực kỳ lớn trấn đóng ngay trong lòng của đương số ngăn không cho đương số làm điều ác. Ngoài 2 vị trí này, nếu Ân Quang và Thiên Quý nằm ở các vị trí khác sẽ không có tác dụng ngăn chặn đương số làm điều ác.

Ân Quang có tác dụng mạnh hơn Thiên Quý, Ân Quang và Thiên Quý tốt nhất ở vị trí Thìn Tuất (ở Thìn Tuất, Ân Quang và Thiên Quý xung chiếu), tốt nhì ở vị trí Sửu Mùi (tại Sửu Mùi, Ân Quang và Thiên Quý đồng cung), các vị trí khác Ân Quang Thiên Quý có tác dụng bình thường.
Author Image

About shinhwwa
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

No comments:

Post a Comment