Wednesday, November 2, 2016

Cuộc sống của con người, thế giới loài người được vận hành bởi 3 chữ: Duyên, Nghiệp và Nợ...

0
Người ta có thể tìm kiếm được mọi thứ mình muốn, trừ những thứ sau đây người ta không thể tìm kiếm được mà phải do Trời Đất sắp đặt (tức là được ấn định bởi 3 chữ Duyên, Nghiệp và Nợ trước khi người đó được sinh ra). Những thứ đó là:
1. Bố mẹ: không ai chọn được bố mẹ cả
2. Con cái: không ai chọn được con cái cả
3. Vợ chồng: người ta tưởng là chọn được, nhưng thực ra là do duyên nợ sắp đặt
4. Nghề nghiệp: là cái nghiệp của mỗi người
5. Giàu nghèo, thọ yểu: người ta cũng không lựa chọn được
Nếu quả đúng là toàn bộ cuộc đời của một con người được vận hành bởi 3 chữ Duyên Nghiệp và Nợ thì Tử vi quả là kỳ diệu. Nó là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để soi rọi 3 chữ Duyên, Nghiệp và Nợ trong toàn bộ các lĩnh vực của cuộc sống một con người.
Thử xem 12 cung trong 1 lá số tử vi liên quan như thế nào tới 3 chữ Duyên Nghiệp và Nợ:
1. Mệnh: giàu nghèo, thọ yểu, tính nết, rõ ràng những yếu tố này người ta không chọn được
2. Phụ mẫu: Do duyên nợ
3. Phúc Đức: Phúc của dòng họ, hạnh phúc trong lòng: cũng là được sắp đặt sẵn
4. Điền Trạch: có câu "Đất tìm người chứ người không tìm đất"
5. Quan Lộc: Công việc của một người là do cái nghiệp của người đó quyết định
6. Nô Bộc: Cái này có thể lựa chọn được phần nào
7. Thiên Di: Phùng thời hay bất phùng thời, hoàn cảnh và mọi người có trợ giúp đương số hay không, cái này cũng được quy định sẵn, người ta chỉ có thể thay đổi được một phần.
8. Tật Ách: Rõ ràng là không thể thay đổi được
9. Tài Bạch: Giàu nghèo là do số
10. Tử Tức: Con cái người ta không thể chọn được, do duyên nợ sắp đặt
11. Phu Thê: Vợ chồng là do duyên nợ
12. Huynh Đệ: Anh em người ta không thể lựa chọn được
13. Cung An Thân: con người có thể tác động
Có Trời mà cũng tại ta. Có những thứ con người có thể tác động vào, có những thứ không thể tác động được.
Nhưng lĩnh vực không thể tác động được là:
1. Mệnh
2. Phụ mẫu
3. Huynh đệ
4. Tử tức
5. Tật ách
Những lĩnh vực tác động được chút ít, phần nhiều là do Duyên, Nợ và Nghiệp sắp đặt:
1. Phu Thê
2. Quan Lộc
3. Tài Bạch
4. Điền Trạch
5. Nô Bộc
Có 3 cung mà con người có thể tác động được phần nhiều, đây là 3 chìa khoá để cải số, nếu như đi tìm sự cứu giải, đi tìm yếu tố "Nhân định thắng thiên" thì người ta phải nhìn vào 3 cung này:
1. Cung An Thân
2. Cung Thiên Di
3. Cung Phúc Đức
Author Image

About shinhwwa
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

No comments:

Post a Comment