Fashion/hot-posts

Technology

Wednesday, November 8, 2017

0
CÁCH ĐA PHU QUA LÁ SỐ TỬ VI Xem người phụ nữ có số đa phu hay không thì cung quan trọng nhất cần được khảo cứu là cung Phu Thê. Tuy nh...

Tuesday, October 3, 2017

0
CUNG PHÚC VÀ MỘ PHẦN Nói về mồ mả (âm đức, âm phúc) của lá số, sách Tử Vi khá dài dòng về thế đất, mộ huyệt... kết hay không kết? Kế...

Thursday, September 28, 2017

0
MẪU NGƯỜI THÂN CƯ PHÚC ĐỨC Những người sinh vào giờ Sửu (1am đến 3am) và những người sinh vào giờ Mùi (1pm đến 3pm) đều có số Thân cư ...

Wednesday, September 27, 2017

0
MẪU NGƯỜI THÂN CƯ PHU/THÊ Dù trong thời đại nào, dù phương Đông hay phương Tây thì gia đình vẫn luôn luôn là nền tảng của xã hội. Trong...

Monday, September 18, 2017

0
BÀN VỀ  THÁI ÂM   HÓA KỴ * Khi nghiên cứu về Tử Vi, hẳn bạn đọc sẽ có nhiều thắc mắc về thuật ngữ “ Thái Âm hóa Kỵ ”. N...

Monday, July 3, 2017

1
1. Tử Vi: Tử vi mặt đỏ, lưng dầy Tính tình trung hậu, người dầy phương viên Mệnh an Ngọ, song tuyền phú quý Tuổi Giáp, Đinh duy chỉ hai...

Tuesday, April 11, 2017

0
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? Rồi đến lúc nhắm mắt xuôi tay liệu còn ai thực sự yêu thương bạn , vẫn dòng nước mắt nhưng thực tâm...

Friday, March 24, 2017

0
Cái lý của Thiên Không mà chúng ta biết ngày hôm nay rất có thể là một phát triển độc lập sau này của Việt phái. Nếu thế thì đây là một ...

Friday, December 30, 2016

1
HOÁ LỘC  Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Lộc là âm thổ, hóa khí là Tài lộc, chưởng quản phúc đức chủ về tài lộc, thọ, lại chủ về duyên...

Monday, December 26, 2016

0
HOÁ KHOA Thuộc tính ngũ hành của Hóa Khoa là dương thủy, hóa khí là thanh danh, chưởng quản văn chương, chủ về thanh danh. Sao Hóa Kh...